Miguelito speaks to the Watts phenomenal sensation.